Spouštíme nový projekt – Nabídka služeb odborného poradce v oblasti památkové péče

  • Vlastníte nemovitost v městské či vesnické památkové zóně nebo rezervaci?
  • Chystáte se rekonstruovat dům nebo byt se statutem kulturní památky?
  • Jste majitelem domu či bytu, který se dostal do havarijního stavu?
  • Potřebujete restaurovat movitou kulturní památku?
  • Znáte principy, postupy a pravidla státní památkové péče v České republice?

Většina lidí tuší, že památková péče má chránit historické hodnoty, ale mnoho z nich nemá příliš jasnou představu, co to konkrétně obnáší a co mohou očekávat od jednání s památkáři.

Častým obrazem v souvislosti s touto oblastí tak zůstává představa nepříjemného státního úředníka, který dělá problémy. Rádi bychom svými znalostmi a službami přispěli k proměně tohoto vnímání. Věříme, že je možné projít všemi procesy ve vzájemném respektu a bez nereálných očekávání.

V oboru se naši specialisté pohybují již deset let, rozumí celé problematice do hloubky a v mnoha souvislostech. Jsou mezi nimi jak vlastníci kulturních památek, tak odborníci kteří během své pracovní praxe zastávali funkce v orgánech státní památkové péče.

S jejich znalostmi v oblasti památkové péče zasednete k jednání připraveni, s návrhy odpovídajících řešení, bez zbytečných averzí, složitého vysvětlování, nepochopení, vyhrocených diskuzí a agresivních reakcí.

S čím potřebujete poradit?

Zprocesování povolení : získání závazného stanoviska památkové péče k zamýšlené stavbě
– můžete si objednat jen provedení některého z kroků procesů nebo si objednat celý balíček

Odborné konzultace:
Nezávisle posoudíme váš stavební záměr včetně navrhovaných stavebních postupů z pohledu památkové ochrany a popíšeme předpokládané požadavky a podmínky památkové péče v konkrétní věci.
Vysvětlíme úřední postup v konkrétním stavebním záměru, včetně podrobného návodu na administraci (seznam nutných dokladů, rozvah atd.)

Administrace povolení:
Provedeme nezbytnou administraci dle zákona.
Zúčastníme se spolu s Vámi nezbytných jednání s úředníky, jako odborní konzultanti se znalostí stavební a památkové legislativy a metodik památkové péče.
V případě zájmu provedeme celé řízení místo Vás (na základě plné moci).

Získání finančních dotací

Konzultace typu dotace:
Doporučíme vhodný grantový program z širokého spektra krajských nebo ministerských dotačních grantů, v rámci kterého budete moci čerpat finanční podporu.

Zprocesování grantu:
Na přání připravíme žádost dle grantových pravidel se všemi náležitostmi a přílohami.
Lze provádět průběžnou administraci čerpání dotací, průběžnou kontrolu (i fyzickou) a dozor dohodnutých
stavebních prací spadajících pod metodiku památkové péče a zpracujeme konečné vyúčtování a dočerpání
dotace.

Pomůžeme vám stát se klidným, kompetentním žadatelem – klientem, který ví, za jakých podmínek a v rámci

kterých typů projektů má nárok na čerpání finančních dotací pro svou nemovitost.

Buďte sebevědomým příjemcem státních dotací.

Nezávazná první telefonická konzultace zdarma. Kontaktujte našeho specialistu Martina Antoše
(mob.tel.: 725 036 510)

Garance desetileté praxe v oboru!

Autorské právo k obrázku: joserpizarro / 123RF Reklamní fotografie

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.