Kliknutím na tlačítko stáhnete 3 případové studie z implementace SW KLID.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

  • ve výrobě
    Firma disponovala schopnými odpovědnými zaměstnanci s velkou znalostí jednotlivých procesů, současně, ale neexistoval jednotný systém a kontrola provádění jednotlivých procesů. Dokumentace byla rozmístěna na více pracovištích. Prudký rozvoj areálu způsobil chaos ve stavební dokumentaci a provádění zákonných a servisních úkonů.
  • v logistice
    Činností v oblasti zajištění podmínek a povinností v oblasti BOZP a PO a správě budov byl pověřen zaměstnanec bez odborného proškolení a potřebného vzdělání a především s jinou hlavní náplní pracovní činnosti. To vedlo k zanedbání zákonných povinností v této oblasti. Při namátkové kontrole IPB došlo k odhalení velkého množství pochybení. Následné sankce byly v řádu 10 tis. Kč a vedli k odchodu pracovníka z firmy.
  • v bytovém domě
    Nepravidelné provádění zákonných a servisních procesů, nesystémová evidence požadavků, nepřehledná dokumentace, dokumentace umístěna mimo objekt a hranice Prahy, činžovní dům má 6 podlaží s 37 byty, časové možnosti členů představenstva vzhledem k jejich normální pracovní činnosti a rodinnému životu.