Modul Bezpečnost externích osob

Modul Bezpečnost externích osob zajistí rychlé proškolení a přesnou evidenci dodavatelů a návštěv ve firmách. Chytrá recepce efektivně vyřeší legislativní požadavky pro bezpečný vstup externistů do vaší firmy. Získáte prokazatelné proškolení, evidenci osob a vozidel pro každodenní hladký provoz recepce a areálu. Navíc v případě krizové situace máte na jedno kliknutí k dispozici seznam, který předáte pracovníkům záchranného systému a tím výrazně usnadníte jejich práci.

Přínosy Modul Bezpečnost externích osob

  1. rychlý přehled o návštěvnících pro záchranné složky
  2. průkazné proškolení v rámci BOZP
  3. školení na míru
  4. rychlé odbavení návštěvníků
  5. odbavení zahraniční návštěvy bez znalosti cizího jazyka
  6. doložitelnost v případě soudních sporů
  7. možnost bezobslužného provozu
  8. cenově dostupné řešení
  9. minimální požadavky na HW
  10. bezpečné uložení dat mimo areál firmy