Modul Energetický management

Tento modul umožňuje on line monitoring a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií s cílem nastavení Energetického managementu. Energetický management je jedinou možností, jak cílevědomě snižovat konečnou spotřebu energie. Smyslem Energetického managementu je nalezení efektivních úsporných opatření ve spotřebě
energií. Cílem pak dosažení prokazatelných úspor v provozních nákladech na energie.

Díky energetickému managementu získáte:

  1. Komplexní on-line přehled o spotřebě energií (elektřina, voda, plyn, pára atd.)
  2. Porovnání spotřeby naměřené s fakturovanou dodavateli
  3. Včasné odhalení havárií a černých odběrů
  4. Podklady pro úspory, dotace a dlouhodobé plánování
  5. Optimalizace výdajů za energie
  6. Optimalizace čtvrthodinových maxim