Modul Harmonogram

Modul harmonogram je kalendář se záznamem plánovaných činností. Po otevření modulu se objeví kalendář, ve kterém jsou pomocí piktogramu zapsány činnosti na jednotlivé dny. Kalendář lze listovat. Poklepem na piktogram otevřeme zápis údržby nebo úklidu. Pomocí tlačítka – Podrobný výpis, si můžeme zobrazit řádkový seznam naplánovaných činností.

V harmonogramu lze přímo doplňovat:

  1. Provedení činnosti
  2. Přiřazovat náklady
  3. Přiřazovat dokumenty typu revizní zpráva
  4. Přeplánovávat činnosti