Mobilní aplikace

Mobilní aplikace KLID slouží k

 • rychlému řešení závad v provozu (požadavkový systém)
  Identifikaci všech aktivit na místě

Aplikace je efektivním nástrojem práce příkladem pro:

 • facility manažery a správce majetku
  vedoucí údržby
  údržbu a úklid nemovitostí a TZB
  údržbu výrobních technologií
  metrology
  správce autoprovozu

Mobilní aplikace SW KLID je optimalizovaná pro použití na tabletech a smartphonech s iOS a Android. Jejím primárním cílem je zlepšit efektivitu vaší práce a zvýšit úroveň služeb, které poskytujete, a to díky možnosti okamžité evidence na místě.

Jak se pracuje s aplikací? Záleží, zda uživatel

a)  Chce řešit závadu, požadavek na údržbu/úklid
b)  Chce evidovat plánovanou provedenou údržbu/úklid

1. Pro řízení POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU/ÚKLID mobilní aplikace nabízí funkce

 • telefonem se načte QR kód daného prvku, kde jsou již předdefinované možné závady
  když není závada v nabídce tak se jednoduše doplní
  možné je i okamžité pořízení fotografie
  ještě před tím je i vidět, zda už závadu někdo nenahlásil dříve, aby se nehlásili již zadané požadavky  
  odstranění závady je následně její řešitel schopen zaevidovat zase přímo na místě.
  hlášení jsou doručována přímo na odpovědné osoby za danou fázi procesu
  veškeré aktivity jsou automaticky uloženy v historii správy daného prvku

2. Chce na místě zaznamenat provedení plánované provedené údržby/úklidu

 • telefonem se načte QR kód daného prvku
  v aplikace se okamžitě zobrazí plán údržeb/úklidů
  vybere se plánovaná aktivita a zaznamená její provedení
  veškeré aktivity jsou následně automaticky uloženy v historii správy daného prvku
  veškeré aktivity jsou následně automaticky přeplánovány dle nastavených pravidel

Co tedy přináší mobilní aplikace KLID?

 • aplikace minimalizuje chyby v přenosu informací
  úspory efektivitě evidence tedy čas a následných nákladů
  umožňuje přijímat, aktualizovat a uzavírat veškeré činnosti okamžitě, což zjednodušuje celkovou správu
  zachycení fotografických důkazů o stavu majetku a odhlášení pouhým stisknutím „tlačítka“
  informace se aktualizují v reálném čase, okamžitě
  zlepšují se komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci, a to i vzdálenými pracovníky
  zkracuje se doba potřebná k opravám, údržbám, úklidům
  zlepšuje se efektivita vlastních technologií
  vylepšuje rozhodování nad prováděnými aktivitami
  minimalizujte časy evidence, hlášení atd.
  nabízí přístup k datům aktiv pomocí skenování QR kódu

Mobilní aplikace KLID je propojena s komplexním systémem pro správu majetku SW KLID.