Smysl propojení CMMS/CAFM systému s IoT měřením: Výhody pro organizace

Smysl propojení CMMS/CAFM systému s IoT měřením: Výhody pro organizace

Propojení CMMS/CAFM systému s IoT měřením umožňuje organizacím nejen sledovat a spravovat svá zařízení v reálném čase, ale také využít údaje získané z IoT senzorů ke zlepšení výkonu a optimalizaci využívání zdrojů. Výsledkem je zlepšená efektivita, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti celkového provozu.

Výhody propojení CMMS/CAFM systému s IoT měřením:

1.    Snadné sledování a správa majetku
S propojením CMMS/CAFM systému s IoT měřením mohou organizace sledovat svá aktiv v reálném čase a získávat podrobné informace o využívání zařízení. To umožňuje rychlejší reakci na problémy a minimalizaci výpadků.

2.    Lepší využití zdrojů
Sběr a analýza dat z IoT senzorů umožňuje organizacím lépe porozumět provozním podmínkám a optimalizovat využití zdrojů, jako jsou příkladem spotřeba energií nebo materiálů. To může vést ke snížení nákladů a zlepšení celkového výkonu hlavních prcesů.

3.    Automatizace údržby
Sledování stavu zařízení v reálném čase a využívání prediktivní údržby na základě dat z IoT senzorů umožňuje organizacím plánovat údržbu a opravy v době, kdy jsou potřebné, což minimalizuje dobu výpadku a náklady na opravy.

4.    Zlepšení bezpečnosti
Sledování provozu a využívání dat z IoT senzorů umožňuje organizacím lépe porozumět rizikům a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení bezpečnosti.

Doplňme několik konkrétních příkladů propojení CMMS/CAFM  systémů s IoT měřením v praxi:

•    Výrobní podniky: Výrobní podniky mohou využívat IoT senzory k měření úrovně spotřeby energie, teploty a vlhkosti, rychlosti a stavu strojů a dalších kritických parametrů. Tyto údaje jsou pak spojeny s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily provádět prediktivní údržbu, minimalizovat výpadky a zlepšit výkon.
•    Monitoring kvality: Výrobní podniky mohou využívat IoT senzory k monitorování kvality produktů v reálném čase. Tyto údaje mohou být pak propojeny s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily rychlou reakci na problémy s kvalitou a minimalizovaly množství vadných výrobků.
•    Monitoring zásob: IoT senzory mohou být využity k monitorování stavu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků. Tyto údaje mohou být pak propojeny s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily lepší plánování výroby a minimalizaci ztrát způsobených nedostatkem zásob.
•    Průmyslové procesy: V průmyslových procesech se mohou využívat IoT senzory k monitorování stavu strojů, výrobních linek a dalších kritických parametrů. Tyto údaje se pak mohou automaticky propojit s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily plánování údržby a oprav a minimalizovaly výpadky výroby.
•    Monitoring bezpečnosti: Výrobní podniky mohou využívat IoT senzory k monitorování bezpečnosti pracovního prostředí a dodržování bezpečnostních standardů. Tyto údaje se pak mohou propojit s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily plánování údržby a oprav zařízení, minimalizaci rizik a snížení počtu nehod.
•    Monitoring výrobních procesů: IoT senzory mohou být využity k monitorování výrobních procesů, jako je například měření rychlosti, tlaku, teploty, vlhkosti a dalších parametrů. Tyto údaje mohou být pak propojeny s CMMS/CAFM  systémy, aby umožnily plánování údržby a oprav zařízení, minimalizaci výpadků a zlepšení celkové výkonnosti výrobních procesů.
•    Nemocnice a zdravotnická zařízení: Zdravotnická zařízení mohou využívat IoT senzory pro sledování teploty a vlhkosti v oblastech jako jsou lékárny, operační sály a skladovací prostory. Tyto údaje se pak mohou automaticky integrovat do CMMS/CAFM  systémů, což umožňuje včasnou reakci na problémy a prevenci poruch.
•    Komerciální budovy: Majitelé a správci komerčních budov mohou využívat IoT senzory k monitorování spotřeby energie, teploty, osvětlení a dalších parametrů, což umožňuje snadnou optimalizaci provozu a minimalizaci nákladů na energii. Tyto údaje se pak integrují do CMMS/CAFM  systémů, aby umožnily plánování údržby a oprav.

Propojení CMMS/CAFM systému s IoT měřením může organizacím poskytnout řadu výhod, včetně snadného sledování a správy aktiv v reálném čase, lepšího využití zdrojů, automatizace údržby a zlepšení bezpečnosti. S využitím těchto technologií mohou organizace dosáhnout větší efektivity a produktivity, minimalizovat výpadky a snížit náklady. Propojení CMMS/CAFM  systémů s IoT měřením tak přináší výhody nejen v oblasti údržby a oprav zařízení, ale také v oblasti optimalizace výrobních procesů, snižování nákladů a zvyšování efektivity.

CMMS/CAFM SW KLID nabízí propojení IoT měřením. Chcete se dozvědět více, kontaktujte nás na office@easyfm.cz.  

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.