Základní otázky, které vám mohou změnit život aneb jak nastavit systém správy majetku 1.díl – KDE?

V předchozím článku jsme si udělali jasno v tom, co to je systém. Zjistili jsme, že pochopení systému v sobě máme geneticky zabudované už od dětství, a když ho dokonale ovládáme, jsme si jistější ve všem, co děláme. Pro rychlé stručné shrnutí si připomeneme základní otázky, jak najít systém v každé oblasti denního života. Těmi otázkami jsou: KDO, CO, KDY, KDE, JAK A PROČ? Jenže to není vše. Pod jednotlivými zdánlivě banálními otázkami se skrývá hlubší a složitější kontext. Někomu je dáno do vínka už od přírody, že umí číst mezi řádky a pro ostatní je tady EASY FM, který vám pomůže nahlédnout pod pokličku a pochopit samotný princip věci.

Jak již bylo řečeno, zásadní otázky známe, ale neméně důležitý je i jejich správné řazení, aby vše dávalo smysl tak, jak má. Zároveň nesmíme opomenout ještě jednu důležitou otázku, která v dětství nehraje roli, ale s přibývajícím věkem zajímá většinu lidí víc a víc a tou je ZA KOLIK? Tuto speciální otázku si necháme až na závěr našich článků. Nyní se zaměříme na jinou a to:

  • KDE?

Zcela na prvním místě bychom si nejdříve měli odpovědět na otázku KDE? Identifikovat polohu všeho, co vlastníte. Je potřeba pečlivě rozčlenit areály v případě, když jich máte povícero. Kdo nemá přehled o tom, kde co má, tak je sám ztracený a nepomůže mu ani svěcená voda.

Takže si vezměte papír a tužku, nebo zasedněte k počítači k excelové tabulce a přesně si vše specifikujte. V jaké lokalitě co máte.

Provozovna je podle živnostenského i obchodního zákoníku definována jako prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost (provozována živnost). Není místo jako místo, protože umístění vašeho areálu (provozovny) má velice úzkou návaznost na povinnosti a potřeby, které musí organizace vůči legislativě plnit. Provozovna podléhá předpisům těchto zákonů, a to především z hlediska jejího označení, zřízení a zrušení. Kontrolu provádí živnostenské úřady.

Provozovnou může například být: prodejna, restaurace, kancelář, salón, ordinace, sklad, stánek, dílna nebo dokonce i prodejní automat. Počet provozoven, ve kterých můžete provozovat svou výdělečnou činnost, není nijak omezen. V jedné provozovně lze provozovat více živností. Ale čím více máte provozoven, o to větší přehled byste v nich měli mít. Pro snadnější přehled existují Rejstříky provozoven, které vedou živnostenské úřady. Těmto místně příslušným živnostenským úřadům byste také měli nahlašovat všechny změny týkající se provozoven, a to vždy podle místa vašeho podnikání.

Každý z podnikatelů má povinnost zajistit, aby provozovna odpovídala zvláštním předpisům, zejména tedy stavebním, požárním a hygienickým, a proto je významný rozdíl, pokud máte jednu provozovnu umístěnou ve městě v obytné zóně, ve vilové čtvrti, na kraji sídliště nebo v historickém objektu a druhou rádoby stejnou provozovnu umístěnou třeba v povodňové oblasti u řeky, na hranicích CHKO nebo na louce u lesa. O specifikách jednotlivých oblastí musíte získat jednoznačný přehled. Z tohoto důvodu je dobré provést základní členění areálů včetně popisu a umístění areálu vzhledem k okolí a jeho charakteru. Předejdete tím mnoha komplikacím v následujícím postupu…

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.