Vzdělávání zaměstnanců s podporu v roce 2016 POVEZ II

Blíží se otevření další vlny v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Projekt y v řadě „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekty se zaměřují zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Proto je projekt určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb.

Poslední projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců byl realizován v minulém období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity museli být ukončeny k 30. 9. 2015.

Pro rok 2016 se připravuje navazující projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “, jehož zahájení je plánováno na začátek roku 2016.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.