Podpora vzdělávání zaměstnanců

V současné chvíli jsou plánovány dva způsoby podpory vzdělávání zaměstnanců ze strany MPSV

  • První z nich – zaměstnavatel bude moci zažádat o příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců na Úřadu práce ČR. Úřad práce ČR bude realizátorem celého projektu a zaměstnavatel pouze zažádá o příspěvek. (Obdobně jako tomu bylo u POVEZ či krajských projektů typu Vzdělávejte se pro růst.).
  • Druhou možností bude, že zaměstnavatel sám podá vlastní projekt do předpokládané soutěžní výzvy v investiční prioritě 1.3 Operačního programu Zaměstnanost. V rámci této výzvy je zamýšleno již zmíněné zjednodušené vykazování formou jednotkových nákladů.
Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.