Jak najít KLID ve správě majetku

Abyste našli KLID v duši, tak v prvé řadě potřebujete udělat úKLID ve správě vašeho majetku. Proto se nyní zaměříme na to, jestli a jak se vás tato problematika týká.

Na úvod si napíšeme stručnou definici, co to to vlastně Správa majetku (facility management) je. Jde o soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod majetku a odstraňují překážky, které by zabraňovaly majitelům v jeho užívání. Správu majetku si zajišťuje buďto sám vlastník – to jste vy, nebo s pomocí externí společnosti (outsourcing).

Nejdřív byste si měli sáhnout do svědomí a určit si, jestli tato problematika je, nebo není vaše parketa. Jestli máte efektivní nastavení správy majetku, důkladnou znalost všech pravidel a dokonalý pořádek v malíku. Jestli chcete této oblasti věnovat svůj drahocenný čas. Jestli vůbec jde o nezbytnou součást systému řízení vaší firmy.

Pro snadnější rozluštění této záhady si sami odpovězte na několik následujících otázek:

 • Vlastní vaše firma nemovitosti, jejíž součástí jsou různá provozní a technologická zařízení?
 • Vlastníte tolik strojů, nářadí, zařízení, technologií, že je nedokážete během 10 minut přesně vyjmenovat?
 • Víte, jaké jsou legislativní požadavky (např.: v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, životního prostředí atd.), které musíte ze zákona směrem k majetku plnit a jste si jisti, že je plníte?
 • Víte, jaké jsou sankce, pokud tyto zákonné požadavky plnit nebudete?
 • Jste si jistý, že dodržujete všechny termíny revizí a kontrol při údržbě majetku?
 • Jste si jistý, že v případě škodné události na majetku vám pojišťovna proplatí peníze i v případě eventuálního neplnění vašich povinností?
 • Trápí vás stoupající nekontrolovatelné výdaje, nepředvídatelné náklady a investice v rámci správy vašeho majetku?
 • Máte jasný přehled v dokumentaci o majetku (záznamy z revizí, kontrol, protokoly, návody, knihy údržeb atd.) a víte, kde co hledat?
 • Máte velké množství externích dodavatelů pro správu majetku a ztrácíte nad jejich činnostmi přehled a kontrolu?
 • Jste si jistý, že pro vás tyto externí firmy dělají to, co mají?
 • Víte, že externím firmám platíte relevantní peníze za to, co pro vás mají dělat?
 • Víte, kdo u vás ve firmě činnosti správy majetku provádí a že to opravdu dělá kvalitně?

Pokud jste dokázali na všechny otázky s jistotou a klidem kladně odpovědět, tak vám gratulujeme. Vypadá to, že máte všechno v pořádku a máte dokonalý přehled o všem, co se kde šustne. Máte skvělý systém správy majetku a není třeba mu věnovat další čas. Zkrátka můžete v KLIDU spát

V opačném případě, pokud si nejste tak jistý, nebo jste na alespoň polovinu otázek odpověděli negativně, doporučujeme věnovat pár minut dalšímu čtení, jak svůj KLID zase získat.

Pokračování v dalším článku již brzy.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.