Dotazník týkající se zákonných povinností při správě budov pro diplomovou práci na Vysoké škole báňské v Ostravě

Dotazník

Dlouhodobě se snažíme pomáhat organizacím v ČR s nastavením jejich systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku. Součástí této naší snahy je i spolupráce EASY FM s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Aktuálně příkladem podporujeme studentku Bc. Lindu Petrovou při zpracování diplomové práce na téma Zákonné povinnosti při správě budov za použití softwarové podpory. Součástí této diplomové práce je i dotazníkové šetření na toto téma.

https://docs.google.com/forms/d/1TlWOVV0ncSm-W7xk7skpfpEgFcUt0Y0Up6WG2scuLNI/viewform?edit_requested=true

Účelem dotazníku je zmapování, jaké povědomí mají organizace a odpovědní správci budov v oblasti provádění zákonných povinností a jaké systémy k tomu používají. Výsledky tohoto dotazníku budou složit pro zpracování diplomové práce na téma Zákonné povinnosti při správě budov za použití softwarové podpory.

Více o tomto projektu naleznete i zde

https://www.tzb-info.cz/facility-management/17715-zakonne-povinnosti-pri-sprave-budov-dotaznik

Děkujeme všem za spolupráci na tomto projektu

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.