Co by měl obsahovat dokument pro proces Strážní služby objektu

Co by měl obsahovat dokument pro proces Strážní služby objektu

Co by měl obsahovat dokument pro proces Strážní služby objektu

V dalším ze série článku zaměřených na interní dokumentaci a popis jednotlivých podpůrných procesů v oblasti správy majetku se podívám na oblast strážní služby.

Tento dokument má být základním podkladem pro jednoznačné, dokumentované definování jasných odpovědností a tomu odpovídajících postupů zaměstnanců nebo externích pracovníků zabezpečujících strážní službu.

I tento dokument je velmi důležitým při nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku A i v tomto případě doporučujeme na uvedený dokument navázat Popisy pracovních míst Strážní služby případě Recepce a to tak, aby jasně popisovali odpovědnosti příslušných funkcí.

Příklad OBSAHU základní směrnice pro správu majetku:

1. Účel a oblast platnosti

2. Pojmy

3. Zkratky

4. Související dokumenty

5. Charakteristika objektu

6. Popis zabezpečení procesu Strážní služba

7. Provozní doba ostrahy

8. Základní práva a povinnosti pracovníků strážní služby

8.1 Provádění kontroly pochůzkami po budovách a areálu

8.2 Obsluha a dohled nad bezpečnostními systémy EPS, EZS, CCTV

8.3 Obsluha bezpečnostních a technologických velínů (kontrola režimu regulace a měření provozních hodnot zařízení – kotelny, klimatizace, vodojemy atd., dohled nad technickými zařízeními, předcházení vzniku provozních a technických havárií)

8.4 Monitoring příchodu a odchodu osob do objektu a z objektu a regulace jejich pohybu v rámci objektu kontrola vnášeného nebo vynášeného materiálu,

8.5 Monitoring vjezdu a výjezdu vozidel

8.5 Dispečink údržby

9. Schéma procesu Strážní služba

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.