Bezkontaktní měření tělesné teploty při vstupu do objektu Face scanner

Face scanner je zařízení sloužící zároveň pro rozpoznání tváře, bezkontaktní měření teploty osob a řešení docházkového systému. Výstupy měření jsou samostatným modulem SW KLID.

Jedná se o zařízení velikosti tabletu, které snímá jednotlivé osoby při vstupu do budovy. Celé zařízení funguje bezkontaktně a na případnou zvýšenou teplotu upozorní hlasově a taky informací v aplikaci. Zjistíte tedy i zpětně kdo do objektu se zvýšenou tělesnou teplotou již vstoupil.

Systém určený pro bezkontaktní rozpoznávání tváře osob a měření tělesné teploty na základě termometrie v reálném čase s vysokou přesností ± 0,5°C. Obsahuje podporu řízení docházky zaměstnanců, proto je vhodný na instalaci do podniků, škol nemocnic a jiných vnitřních prostor.

Výraznou výhodou zařízení je velice přijatelná cena, která se oproti termokamerám pohybuje významně přijatelněji.  

Vlastnosti: 7″ rozpoznávací terminál tváře na měření teploty čela

  • Integrace snímání tváře, porovnávací funkce, funkce měření infračervené teploty
  • Podporuje výstup video streamu v reálném čase na jiné zařízení, jedno úplné zachycení tváře, rozpoznání, funkci detekce infračervené teploty
  • Alarm teplotní anomálie: bezkontaktní detekce teploty čela do 1 vteřiny, detekční vzdálenost 25-70 cm, teplotní rozsah chyby ± 0.5°C, abnormální akusticko-optický alarm teplotní vazby
  • Designe v průmyslové kvalitě, na stavitelný úhel sklonu, otočení doleva a doprava
  • Podporuje detekci živé tváře, účinnou prevenci fotografie a video spoofingu
  • Databáze tváří může dosáhnout 10 000 tváří, flexibilní import šablon tváře, podpora importu jednotlivých dávkových souborů a importu snímků v reálném čase
  • Podporuje typy tváře běžných osob, osob na bílé a černé listině, atd.
  • Podpora propojení rozpoznávání výsledků I/O, výstup portu wiegand, hlasové vysílání
  • Může být široce používaný v kanálech na kontrolu přístupu, nástěnné docházky

Bezkontaktní měření tělesné teploty při vstupu do objektu Face scanner


Za přijatelnou cenu tak vlastníci objektu a firmy mohou získat preventivní kontrolu a ochranu před možným rizikem zavlečení jakékoliv nákazy provázející teplotu do objektu nebo firmy.

Montáž, propojení a spuštění systému je snadné a rychlé. Cenu zařízení a více info sdělíme na vyžádání.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.