Zákon č. 250/2021 nabude účinnosti od 1. července t.r.

Zákon č. 250/2021 nabude účinnosti od 1. července t.r.

Vážení obchodní partneři a přátelé, k tomuto tématu jsme již článek psali. Znění zákona asi všichni znáte a lze z toho vyvodit, že zařízení, ke kterému provozovatel nemá k dispozici průvodní a provozní dokumentaci, např. návod výrobce (ne vlastní místní provozní bezpečnostní předpis, ale originální návod výrobce, v případě kotelny návod od jejího zhotovitele), nesmí být dále provozováno. V praxi bude stačit například ztratit výchozí revizi, či poslední provozní revizi, ale i třeba doklad o školení obsluhy a zařízení se automaticky stane neprovozuschopným!

Vůči zákonu, ale i vůči pojišťovně musíte v případě problému prokázat, že jste postupovali jako „správný hospodář“ a je třeba se ptát:

  • Kde je technický pasport všech zařízení?
  • Kde jsou jmenování odpovědných zaměstnanců, ale pozor ke každému konkrétnímu zařízení?
  • Kde je stanoven plán činností ke každému konkrétnímu zařízení?
  • Kde je stanovena odpovědnost za činnosti a to každé konkrétní činnosti?
  • Kde je harmonogram – plán a skutečnost?
  • Kde jsou vedeny veškeré záznamy o opravách a údržbě každého konkrétního zařízení?
  • Kde jsou vedeny evidence provedených všech aktivit z definovaného plánu?
  • Kde je evidováno kdo konkrétní činnost zajistil a zda v termínu?
  • Kde je evidována platnost osvědčení osob co konkrétní činnost zajistili?
  • Jak funguje kontrolní systém, jak je definován a kdo za něj odpovídá?

Jakým dokumentem, postupem je to výše zmínené stanoveno a existuje vůbec?

Pokud se domníváte, že za vše ručí externí „bezpečák“, tak vás musíme vyvést z omylu. Toto vám externí bezpečnostní technik nikdy nezajistí a navíc za to nenese odpovědnost, ať je smluvně s ním napsáno cokoliv. Odpovědnost nese statutární zástupce organizace a odpovědný představitel vedení. Proto doporučujeme důsledně prověřit jak a kdo za co odpovídá. Je to velice křehké a náročné téma.

Doporučujeme vám si tuto oblast minimálně prověřit, jak na tom aktuálně jste. Jsme vám kdykoliv k dispozici, kdyby vás problematika Systému ochrany před trestně právní a objektivní odpovědností více zajímala. Nabízíme klientům provedení auditu této oblasti. Za poslední roky jsme se hodně v této oblasti posunuli dopředu a to právě z důvodů že 99% organizací nemá tato vnitřní pravidla nastavena, spoléhají se na dodavatele a to je v podstatě největší chyba, která se ukáže až když je problém, ale to je mnohdy opravdu pozdě.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.