Spolupracujeme s projektem na CHYTRÉ LAMPY a připravujeme integraci do SW KLID

A co to vlastně jsou ty chytré lampy? Smart city, smart building, smart home, pojmy které v poslední době hodně víří prach v oblasti správy majetku a facility managementu. Projekt Chytré osvětlení má jednoznačně nejblíže k oblasti „smart city“. A co tedy vlastně nabízí? CHYTRÉ LAMPY umí svítit jen tehdy, kdy je potřeba. Automaticky reagují na změny a automaticky se těmto změnám přizpůsobují. Podle pohybu v okolí se přizpůsobují a regulují intenzitu svícení. Šetří energii a omezují světelný smog.

Vložením chytré krabičky do těla lampy, nebo alternativně do sloupku lampy umožní okamžitě převzít kontrolu nad každým osvětlením individuálně. Hlavním přínosem chytrých lamp není primárně snížení nákladů na osvětlení. Inteligentní osvětlení snižuje dlouhodobě náklady na monitorování osvětlení a radikálně snižuje náklady na zasíťování a provoz elektřiny v rámci města, obce. Osvětlení je v podstatě permanentně pod napětím a může být využito jako obdobou distribuce. Síť lamp pak vytváří infrastrukturu například pro nabíjecí stojany pro elektromobily, provoz Wi-Fi, monitorování hluku a další „chytré“ funkcionality v rámci smart city.

Pomocí webové aplikace je zaznamenáno do digitální mapy (Digitální pasportizace) každé jednotlivé světlo osazené inteligencí.

Nastavení jasu od 0 % do 100 % v diagramu noci po 15 minutových intervalech umožní nastavit osvětlení podle priority a požadavků. Vytvářením skupin jako jsou “dětské hřiště”, “bytovky”, “hlavní průjezdná cesta” si lze usnadnit nastavení a správy většího množství světel

Digitalizací narušujeme “složitost a nepřehlednost” ve správě veřejného osvětlení. Každý úkon, každý neočekávaný incident je zaznamenán pro budoucí hodnocení. Kdy se co rozbilo? Je to stále v záruce? Jak dlouho trvala oprava? Byly fakturované náklady objektivní? Není chybovost u jednoho dodavatele výrazně vyšší?

Pokud se něco se světlem stane, okamžitě dá vědět. Co se rozbilo, kde a kdo má náhradní díly, kdo a kdy lampu opraví. Systém už automaticky objedná nebo expeduje náhradní díl vybranému technikovi, ten ho dostává společně s kompletní dokumentací a úkolníčkem.

Všechny servisní činnosti jsou zaznamenávány digitálně ve webové aplikaci.

24/7 napájená infrastruktura veřejného osvětlení umožní například stavět nabíjecí stanice v majetku obcí. Veškerý profit tak půjde obcím Ty jsou dohledatelné a transparentní.

Aby bylo celé pod jednou střechou, tak připravujeme integraci aplikace chytrých lamp jako samostatný modul našeho SW KLID pro správu majetku a nemovitostí. Tento modul Chytrého osvětlení tak rozšíří naše moduly SW KLID – Údržby, Úklidu, Požadavkového systému, Evidence, Harmonogramu, Kalkulace, Dokumentů, Energetického managementu, Mobilní aplikace, Personalistiky, Facilit propojení a Termokamer.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.