QR kód a jeho využití pro mobilní aplikaci

QR kód, Easy FM

Co to vlastně QR kód je? Je to prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka QR vychází z anglického „quick response“, tedy kód rychlé reakce. Kód dokáže zakódovat velké množství dat, mnohem větší než klasický čárový kód. Charakteristickým prvkem QR kódu jsou detekční vzory umístěné ve třech rozích sloužící k určení polohy, které umožňují snímání v různých polohách natočení od 0 do 360°. Podle množství zakódované informace je vygenerována jedna ze čtyřiceti odpovídajících velikostí symbolu, které se také nazývají verze. Čím vyšší je číslo verze (1 – 40), tím větší je počet modulů (černé a bílé čtverečky – černý odpovídá logické jedničce a bílý nule). Nejmenší verze 1 má 21 x 21 modulů, největší verze 40 má 177 x 177 modulů. S každým vyšším číslem verze přibývají 4 další moduly v obou směrech. Kolem modulu musí být dodržena tzv. klidová zóna (prostor bez tisku) o velikosti 4 moduly na všech stranách. QR kód přestává být čitelný až po odstranění nebo znečištění velké jeho části. V každém QR kódu je daná informace uložena s určitou „redundací“ – odolností proti chybám, která slouží k tomu, aby se kód dal správně přečíst i v případě jeho částečného poškození nebo nepřesného čtení. Při tvorbě se dá nastavit jedna ze 4 úrovní odolnosti proti chybám 7, 15, 25 nebo 30% poškozené plochy.

Technologii QR kódu navrhla pro potřeby automobilového průmyslu v roce 1994 japonská společnost Denso, která ji zároveň uvolnila pro široké nasazení. Protože nejsou vykonávána patentová práva, rozšířilo se využití i mimo průmyslové použití.

Užití QR kódů: webová adresa, SMS zpráva, vizitka – kontakt, nastavení wifi, e-mailová adresa, GPS souřadnice, telefonní číslo, pozvánka na schůzku, platba – příkazy k úhradě do banky, volný text a mnoho dalšího.

My jsme se rozhodli využít tuto technologii pro naši nově vyvíjenou mobilní aplikaci, kde QR kódy použijeme k přesné lokaci dané místnosti, daného zařízení. Nebude nutné zdlouhavě vypisovat areál, objekt, patro, místnost eventuálně daný prvek, ale bude stačit v mobilní aplikaci zvolit lokaci pomocí QR kódu a vše se automaticky načte ze serveru. Tím dojde ke značné úspoře času, ale v neposlední řadě i k eliminaci chyb v ručním zadávání pomocí mobilního zařízení.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.