KLID Man informuje: QC Solutions – náš partner

Rádi bychom vám dnes představili našeho partnera společnost QC Solutions. Produktem pak je software „chytrá recepce“ QC Safety – pomocí kterého získáte prokazatelné proškolení, evidenci osob a vozidel pro každodenní hladký provoz recepce a areálu. Navíc v případě krizové situace máte na jedno kliknutí k dispozici seznam, který předáte pracovníkům záchranného systému a tím výrazně usnadníte jejich práci.

Pro jasný přehled funkcionalit pár vychytávek:

  • číselník zaměstnanců – Pracují s číselníkem zaměstnanců, protože každá externí osoba, vstupující do firmy musí mít přidělenou odpovědnou osobu. Jedná se o synchronizaci číselníku, resp. jeho přejímání ze strany ERP (HR) systému
  • integrace s docházkovým systémem – Docházkový systém eviduje zaměstnance v areálu. Často dokáže evidovat i návštěvy a jiné externí osoby, ale firmy to moc nevyužívají. Jeden z legislativních požadavků ale je, že v případě havárie je firma povinna předat seznam všech osob v areálu. Zde právě má smysl integrace, resp. pohled nad oběma databázemi: Aktuální zaměstnanci načteni z docházkového systému a externí osoby evidované v QC Safety. Pouze takto dodá firma záchranářům jednotný seznam a splní tak legislativu.
  • Číselník pracovišť. Zde lze samozřejmě „natáhnout“ pracoviště z našeho SW KLID.
  • Číselník dodavatelů. Lze integrovat číselník dodavatelů ERP x SW KLID x QC Safety. Zákazník tak vkládá firmu pouze jednou.
  • Připravujeme i možnost k zadanému povolení ke vstupu napárovat revizi a údržbu z SW KLID.  Pokud zavedu povolení ke vstupu v QC Safety, tj proškolíme dodavatele a zajistí se všechny náležitosti v oblasti BOZP, tak po provedení revize/údržby bude obhospodařované zařízení spárováno s dodavatelem.
  • Integrace na vstupní terminály a brány: Přicházející dodavatel se u terminálu, vstupní brány nebo vjezdové brány může identifikovat PINem nebo QR kódem. Pokud má vše splněné ke vstupu, QC Safety může „otevřít“ tuto bránu.

Jak na tom je Vaše společnost, tušíte, kolik se v areálu pohybuje lidí a kde jsou? Jsou všichni seznamují s riziky, která jim hrozí. Realita je, že návštěvy neznají postupy při havárii. My a naši partneři z QC Solutions vnímáme tento stav jako riziko! S chytrou recepcí budete v klidu.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.