Proč pro proces správy majetku není využívána softwarová podpora?

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku

Často si kladu tuto otázku: PROČ majitelé firem přistupují ke správě majetku, v podstatě skoro k jediné oblasti života firmy, která si nezaslouží softwarovou podporu?

Když se na to podíváme procesně:

Hlavní proces – tak ten je softwarovou podporou pokryt jako první. Je to logické, protože tento proces má přinášet zisk.

Řídicí procesy – v organizacích je opravdu velké množství softwaru pro řízení úkolů, projektů, týmů atd.

Podpůrné procesy – obchod, finance, účetnictví, personalistika, nákup a skladování. SW je v těchto oblastech samozřejmostí.

A teď se podívejme na podpůrný proces facility, infrastrukturu, správu majetku. Dle kvalifikovaných odhadů je tak maximálně 5% firem, které pro tuto oblast využívají sofistikovanější software. A tím myslím cokoliv, co není Excelovská tabulka.

Odpověď je dle mého názoru jednoduchá. Podpůrný proces správy majetku nevydělává peníze, a tak je prostě a jednoduše na okraji zájmu. Vždyť nám 20 let stačil excel, proč bychom to měnili.

Myslíme ale, že již přišel čas na to uvědomit si že:

–        Efektivní řízení je řízení celé firmy, a tedy i správy majetku. Proč tedy správu majetku neřídíme efektivně?

–        Tam kde mi hrozí trestní odpovědnost by bylo vhodné nastavit sofistikovanější systém řízení, než je nepřehledný počet excelovských tabulek. Opravdu nechci mít pořádný přehled tam, kde jsem trestně odpovědný?   

–        Princip zachování kontinuity činností je nezbytný v jakémkoliv procesu. A tedy i ke správě majetku je třeba přistupovat systematicky, tak aby po odchodu zaměstnance ten nový okamžitě věděl, co a jak. Je reálné že najdu nové technicky zdatné zaměstnance snadno a rychle? A oni se opravdu rychle zapojí a naučí co mají dělat?   

–        Definování jasných odpovědností za legislativu je klíčová oblast. Naše zkušenost je že přes 90% firem neví jak to udělat. Opravdu mi nevadí, že odpovídám za vše já?

Je čas na změnu už i u Vás? Chcete změnu?

Vyzkoušejte DEMO našeho SW KLID pro správu majetku na swklid.cz

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.