Pozvánka na webinář – čtvrtek | 8 září 2022 od 13:00

Na téma: Jak zajistit nové legislativní povinnosti v provozu technických zařízení, aniž byste se „trápili s papírováním“

Vše se bude „točit“ kolem nového zákona  č. 250/2021 Sb. 

Víte, že účinnost nového zákona je už od 1.7.2022?

Jaké výrazné změny přinese zákon č. 250/2021 Sb.?

Víte, že k vyhrazenému technickému zařízení musí mít provozovatel zpracovány harmonogramy revizí, kontrol a údržby, vést provozní deníky atd.?

Víte, že nesmíte provozovat technické zařízení bez průvodní a provozní dokumentace a víte co podle nového zákona obsahuje?

Víte, že za tuto oblast jako provozovatel nesete trestní odpovědnost?

Víte, že nedodržení povinností dle nové legislativy může být dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutováno až do výše 2.000.000,-Kč?

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.