POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku.

„Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?
Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky zákonných povinností, které jsou definovány podle jednotlivých oblastí….


PROVOZNĚ TECHNICKÉ POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Zdroj TZB

Pokud jste nad rámec vlastníka majetku i zaměstnavatel tak, máte x dalších povinností z pohledu BOZP, atd….

JAK LZE EFEKTIVNĚ VYŘEŠIT TOLIK ČINNOSTÍ A NA NIC NEZAPOMENOUT?

Zaměstnáte adekvátní počet lidí a za pomocí tradičních postupů, papíru, šanonů, popř excelu to budete nějak zvládat. Sjednáte si externí dodavatele, jako jsou OZO v oblasti VTZ, BOZP a PO, údržbové a servisní společnosti…čím více majetku, povinností a více dodavatelů, tím komplikovanější evidence, dodržování termínů a větší riziko, že něco opomenete…
Negativní následek toho ale bude, že vy jako osoba zodpovědná nebudete v tomto „tradičním systému“ schopen komplexně zkontrolovat, zda-li máte vše řádně a včas splněno.

Přitom ale máte povinnost, dle ZP § 302: Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:
a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
b) co nejlépe organizovat práci, Povětšinou tedy budete kontrolovat a řešit jen to, co Vás nejvíce pálí…budete tedy řešit už vzniklý problém, nikoliv mu předcházet…
To je další úskalí, protože: „jako vedoucí pracovník musíte k majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře“ podle OZ § 159 odst. 1…

EXISTUJE MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ A KONEČNÉM DŮSLEDKU TAKY LEVNĚJŠÍ VARIANTA…

Řešením je zavedení sofistikovaného systému pro správu majetku (CAFM), díky kterému získáte:
EVIDENCI kompletní revizní činnost k VTZ (vyhrazené technické zařízení), BOZP, PO, ŽP atd.
PŘEHLED o technické údržbě a správě zařízení a budov (pravidelná a mimořádná údržba)
HARMONOGRAM všech naplánovaných procesů (revize, kontroly, údržby, úklidy)
PASPORTIZACI prostorovou, technickou a technologickou
SPRÁVU vozového parku (Fleet management)
OCHRANU STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ a zodpovědných osob před trestněprávní zodpovědnosti
POŽADAVKOVÝ SYSTÉM – interní údržbový helpdesk
ENERGETICKÝ MANAGEMENT – on-line měření spotřeby energií
KALKULACI NÁKLADŮ na údržbu a provoz

ZAVEDENÍM CAFM SYSTÉMU ZÍSKÁTE RYCHLÝ A STRUČNÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ VŠECH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ.

Prevence je v mnoha případech levnější než řešení již vzniklého problému…

Vladimír Baletka

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.