Kolik se vybralo v pokutách za BOZP a VTZ za rok 2020?

Kolik se vybralo v pokutách za BOZP a VTZ za rok 2020?

28.653.500 Kč…
…takovou částku vybrali inspektoři OIP za porušení právních předpisů v oblasti BOZP a VTZ za rok 2020. Celkově bylo uloženo 609 pokut, čemuž odpovídá průměrná výše pokuty 47.000,-Kč. Celkově bylo Za rok 2020 provedeno 6.147 kontrol za rok 2020 a zjištěno 10.628 nedostatků. Mezi nejčastější příčiny nedostatků patřily:

– Neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a chybějící či neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení.
– Špatný stav pracoviště, chybějící kontrola pracoviště z hlediska stavu BOZP
– Chybějící revize VTZ, nedostatečné kontroly technických zařízení, neprovádění pravidelné údržby
– Nebezpečné pracovní a technologické postupy tolerované zaměstnavatelem

Jsem přesvědčen, že k celé řadě porušení předpisů nemuselo vůbec dojít, kdyby oblast BOZP a VTZ firmy řešily systematicky a systémově.
Tady v těchto případech to odhalili inspektoři a zabránili tak možná velkému „průseru“, ale to je jen špička ledovce.
Např. evidenci provozní dokumentace lze přitom digitalizovat a zaměstnanci se s ní mohou seznamovat průběžně. Právě tak jako revize, plány údržby a oprav atd….atd…

Vladimír Baletka

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.