„KLID v kapse“ – mobilní aplikace pro údržbu a úklidy

Klid v kapse

Mobilní aplikace KLID slouží k

 • rychlému řešení závad v provozu (požadavkový systém)
 • Identifikaci všech aktivit na místě

Aplikace je efektivním nástrojem práce příkladem pro:

 • facility manažery a správce majetku
 • vedoucí údržby
 • údržbu a úklid nemovitostí a TZB
 • údržbu výrobních technologií
 • metrology
 • správce autoprovozu

Mobilní aplikace SW KLID je optimalizovaná pro použití na tabletech a smartphonech s iOS a Android. Jejím primárním cílem je zlepšit efektivitu vaší práce a zvýšit úroveň služeb, které poskytujete, a to díky možnosti okamžité evidence na místě.

Jak se pracuje s aplikací? Záleží, zda uživatel

a)  Chce řešit závadu, požadavek na údržbu/úklid
b)  Chce evidovat plánovanou provedenou údržbu/úklid

 1. Pro řízení POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU/ÚKLID mobilní aplikace nabízí funkce
 • telefonem se načte QR kód daného prvku, kde jsou již předdefinované možné závady
 • když není závada v nabídce tak se jednoduše doplní
 • možné je i okamžité pořízení fotografie
 • ještě před tím je i vidět, zda už závadu někdo nenahlásil dříve, aby se nehlásili již zadané požadavky  
 • odstranění závady je následně její řešitel schopen zaevidovat zase přímo na místě.
 • hlášení jsou doručována přímo na odpovědné osoby za danou fázi procesu
 • veškeré aktivity jsou automaticky uloženy v historii správy daného prvku

2. Chce na místě zaznamenat provedení plánované provedené údržby/úklidu

 1. telefonem se načte QR kód daného prvku
 2. v aplikace se okamžitě zobrazí plán údržeb/úklidů
 3. vybere se plánovaná aktivita a zaznamená její provedení
 4. veškeré aktivity jsou následně automaticky uloženy v historii správy daného prvku
 5. veškeré aktivity jsou následně automaticky přeplánovány dle nastavených pravidel

Co tedy přináší mobilní aplikace KLID?

 • aplikace minimalizuje chyby v přenosu informací
 • úspory efektivitě evidence tedy čas a následných nákladů
 • umožňuje přijímat, aktualizovat a uzavírat veškeré činnosti okamžitě, což zjednodušuje celkovou správu
 • zachycení fotografických důkazů o stavu majetku a odhlášení pouhým stisknutím „tlačítka“
 • informace se aktualizují v reálném čase, okamžitě
 • zlepšují se komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci, a to i vzdálenými pracovníky
 • zkracuje se doba potřebná k opravám, údržbám, úklidům
 • zlepšuje se efektivita vlastních technologií
 • vylepšuje rozhodování nad prováděnými aktivitami
 • minimalizujte časy evidence, hlášení atd.
 • nabízí přístup k datům aktiv pomocí skenování QR kódu

Mobilní aplikace KLID je propojena s komplexním systémem pro správu majetku SW KLID.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.