Důvody zavedení systému ochrany před trestní a objektivní odpovědností ve správě majetku

Jakým je důvodem zavedení systému ochrany před trestní a objektivní odpovědností ve správě majetku a čeho se organizace při správě majetku může obávat?

 • Trestní odpovědnost v případě problému
 • Nevyplacení pojistných událostí při nedodržení zákonných povinností
 • Vysokých pokut za propadlé revize a kontroly stanovené zákonem
 • Neplnění legislativních povinností a to speciálně i v oblastech týkajících se státního odborného dozoru
 • Nečekaných výdajů a investic do majetku
 • Chaosu v dokumentaci k majetku
 • Fluktuace zaměstnanců, zajištění kontinuity a stability

Co organizaci při správě majetku může dále zatěžovat?

 • Dodržení termínů revizí a zajištění zákonných povinností – PO

         BOZP, ŽP, energie atd.

 • Přehled pravidelných aktivit údržby
 • Kontrola a přehled nad externími dodavateli
 • Efektivní zajištění provozu a údržby majetku s jednoznačnosti odpovědností
 • Nemožnost kontroly z pohledu managementu

Cílem nastavení systému je eliminace výše uvedených problémů, které organizace vzhledem k správě majetku často zatěžují.

Význam řešení oblasti systému správy majetku je stručně v tomto:

1) Neřešení oblasti a případný těžký či smrtelný úraz či jiné fatální porušení mohou mít pro odpovědné osoby až trestní odpovědnost.

2) Neřešení může přinést pokuty, které mohou být opravdu významné

3)  Pokuta je příjmem státního rozpočtu

4)  Pokuty mohu udělit orgány státního odborného dozoru, které mohou přijít i k malé firmě především kvůli:

 • Pravidelné kontrole (minimálně)
  • Úrazu či požáru (častěji)
  • Udání (nejčastěji)

5)  Prevence stojí oproti nákladům na případnou pokutu minimum

6)  Při nerealizování činností BOZP a PO a zejména revizí může dojít ke snížení pojistného plnění, např. v případě požáru apod.

Nemožnost kontroly plnění výše uvedeného je hlavním důvodem zavedení systému. Je vždy třeba si položit otázku. Jste aktuálně schopni zkontrolovat, že plníte, co plnit máte? Nezapomínejte, že kontrolní systém je legislativní povinností.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.