Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu

Digitalizace se stává stále důležitějším aspektem ve všech firemních oblastech a tedy i v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu. Používání technologií umožňuje společnostem efektivněji spravovat svá zařízení, technologie, což vede ke snížení nákladů a zlepšení celkového fungování společnosti.

Jedním z klíčových benefitů digitalizace ve správě, údržbě majetku a facility managementu je možnost automatizace rutinních úkolů, jako jsou například hlášení poruch, plánování servisních úkonů nebo sledování spotřeby energie. Tato automatizace umožňuje pracovníkům facility managementu věnovat se důležitějším úkolům a zároveň snižuje riziko chyb a zpoždění.

Dalším významným benefitem je možnost vzdáleného monitorování a řízení technologií, budov a zařízení. Například pomocí senzorů mohou pracovníci správy sledovat vibrace, teplotu, vlhkost, světlo a další parametry a přijímat opatření, pokud je něco v nepořádku. To umožňuje rychle reagovat na problémy a zajistit pohodlné a bezpečné prostředí pro nájemce nebo zaměstnance.

Digitalizace také umožňuje lepší využívání dat a analýzu trendů. Například sběr dat o spotřebě energie umožňuje identifikovat neefektivní technologie nebo procesy a najít způsoby, jak snížit náklady na energii.

V neposlední řadě, digitalizace umožňuje lepší komunikaci a spolupráci mezi různými částmi správy, údržby majetku a facility managementu, jako jsou například technické služby, účetnictví, HR nebo i nájemci. Například pomocí digitálního systému pro správu Požadavků na údržbu mohou pracovníci rychle a efektivně komunikovat o problémech a řešit jejich odstranění.

V oblasti správy, údržby majetku a facility managementu se nyní hodně diskutuje o trendech jako jsou:

•    Využití dat a analýz k optimalizaci provozu technologií a budov a zlepšení jejich efektivity. To umožňuje lépe porozumět tomu, jak budova funguje a kde jsou možnosti úspor nákladů a zlepšení efektivity.
•    Inteligentní technologie a budovy (smart buildings), kde se používají technologie jako IoT a umělá inteligence k automatizaci a řízení různých aspektů (světla, teplo, klimatizace, vibrace, takty atd.). Tyto technologie umožňují například lepší monitorování a řízení energetické efektivity, což může vést k úsporám nákladů a snížení emisí.
•    Využití virtuálních a rozšířených realit pro plánování a řízení oblasti správy, údržby majetku a facility managementu. Tato oblast umožňuje lépe vizualizovat a plánovat úpravy nebo opravy před tím, než se skutečně uskuteční.
•    Integrace služeb facility managementu s dalšími službami, jako jsou například procesdy personalistiky, účetnictví atd
•    Správy a údržba s nižšími emisemi a nižší spotřebou energie
•    Zvyšování bezpečnosti a ochrany dat
•    Zvyšování flexibility a přizpůsobivosti budov pro různé typy uživatelů jako jsou například zaměstnanci, externí návštěvy, servisní a revizní organizace atd.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.