DESATERO“ PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKOVÝM A KRIZOVÝM SITUACÍM VE SPRÁVĚ MAJETKU

DESATERO" PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKOVÝM A KRIZOVÝM SITUACÍM VE SPRÁVĚ MAJETKU

Aby mohly budovy, stroje, zařízení správně a spolehlivě fungovat a neohrožovaly obsluhu a okolí je nutné je správně a pravidelně udržovat. Prevence je vždy levnější, než řešení následků.

Desatero pro zodpovědného vlastníka je toto:

1. DEFINUJI – definuj stroje a zařízení pro pravidelné revize (údržbu, servis) a se zvýšeným rizikem pro obsluhu nebo okolí
2. NASTAVUJI – nastav plán revizí a údržby pro preventivní a prediktivní údržbu a servis
3. ZPŘÍSTUPNÍM – dostupný harmonogram revizí, kontrol a revizní dokumentace
4. AKTUALIZUJI – aktuální provozní dokumentace, návody a pravidla pro obsluhu
5. ŠKOLÍM – školení a pravidla pro obsluhu, průběžné ověřování znalostí
6. POUŽÍVÁM A DODRŽUJI – řádné používání bezpečnostních prvků, OOPP a dodržování všech pravidel
7. DIGITALIZUJI – helpdesk pro hlášení poruch, oprav, alerty a notifikace
8. KONTROLUJI – pravidelná a efektivní kontrola dodržování pravidel pro používání strojů a zařízení
9. KOMUNIKUJI – nastavení systému údržby a sdílená komunikace pro všechny zodpovědné osoby
10. MOTIVUJI – motivace zodpovědných osob k dodržování všech pravidel a údržby

Zapomněl jsem na něco důležitého?

Vladimír Baletka

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.