Návrhy nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb.

Návrhy nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb.

Návrhy nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb.

Jak jsme již v minulosti psali, dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb. zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, jeho účinnost je stanovena k 1. červenci 2022. Výsledný stav však určí až podoba připravovaných prováděcích předpisů.

Dnes vám přinášíme návrhy jednotlivých nařízení vlády, které byly vloženy do vládního informačního systému eKLEP. Pod jednotlivými odkazy máte k dispozici jednotlivé návrhy, důvodové zprávy, ale i formulář pro případné připomínky.

24/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;T:24 3.2022

25/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;T:25 3.2022

33/22 Návrh nař. vl. o požadavcích na odb. způsobilost k výkonu činnosti na elektr. zařízeních a v elektrotechnice;T:31.3.2022

34/22 Návrh nař. vl. o vyhrazených zdvihacích zařízeních;T:1.4.2022

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.