10 největších chyb při správě majetku

10 největších chyb při správě majetku

Naše praxe v nastavování Systémů správy majetku v organizacích nám dává možnost posoudit, jak jednotlivé firmy mají nebo nemají procesy nastavené. Analýzy aktuálního stavu zajištění, které vždy na začátku projektu provádíme nám ukazují, že problémy a chyby se opakují společnost za společností.

A tak jsme si řekli, pojďme si udělat vyhodnocení, statistiku „nejčastějších chyb“  jak je vnímáme my, naši analytici, implementátoři, obchodníci a partneři. Zeptali jsme se také ale našich klientů, jaké problémy jim náš KLID vyřešil. Bylo to velice cenné zjištění a tak se s ním rádi podělíme.

 1. Nelze pořádně zkontrolovat a zmapovat, zda je hotové vše, co hotové má být.
 2. Není jasný plán práce pro jednotlivé pracovníky
 3. Není přehled o tom, zda zjištěné závady z revizí se odstranily nebo neodstranily, kolik jich je a v jakém stavu řešení jsou.
 4. Vzniká chaos v tom, kdo co chce a jakou to má prioritu. Potřebné informace se k odpovědným osobám dostávají neúplné a mnoha způsoby – email, porada, telefon, osobní předání atd.
 5. Chaos v dokumentaci – není přehled, kde jsou uložené dokumenty a data v elektronické nebo papírové podobě, ztrácí se a znehodnocují potřebné dokumenty k technologiím.
 6. Nevede se řádná evidenci o operativních poruchách, údržbách, jejich vyřešení, zárukách. Nestíhá se evidovat a nebo se to pokaždé eviduje jinak a jinde.
 7. Není celkový přehled o strojích, majetku, procesech, odpovědných osobách, dokumentech.
 8. Není nastavena řádná zastupitelnost, většina aktivit stojí a padá s jednotlivými zaměstnanci.
 9. Nejsou známy celkové náklady na správu – revize, opravy, prohlídky, servisy
 10. Údržba není součástí plánů výroby a je z důvodů výrobních priorit často odkládána

A jak to vidíte vy, poznáváte se nebo již máte vyřešeno?

Je klíčové si přiznat, že majetek je jedním z největších aktiv všech organizací a je až zarážející, jak významné chyby se v systému správy majetku připouští a považují za normální proces.

Podívejme se příkladem na tyto chyby z pohledu procesů zákaznických. Dokážete si třeba představit u zakázky pro klienty že:

 • Nelze pořádně zkontrolovat a zmapovat, zda jsou zakázky hotové všechny, co hotové mají být.
 • Není jasný plán práce pro jednotlivé pracovníky, na jakých zakázkách mají pracovat a kdy.
 • Není přehled o tom, zda zjištěné reklamace zákazníka odstranily nebo neodstranily, kolik jich je a v jakém stavu řešení jsou.
 • Vzniká chaos v tom, jaký zákazník co požaduje a jakou to má prioritu. Potřebné informace se k odpovědným osobám dostávají neúplné a mnoha způsoby – email, porada, telefon, osobní předání atd.
 • Nevede se řádná evidenci o operativních změnách v zakázkách a jejich vyřešení. Nestíhá se evidovat a nebo se to pokaždé eviduje jinak a jinde.
 • Není celkový přehled o zakázkách, procesech, odpovědných osobách, dokumentech.
 • Není nastavena řádná zastupitelnost, většina aktivit stojí a padá s jednotlivými zaměstnanci.
 • Nejsou známy celkové náklady na zajištění zakázky.
 • A třeba na závěr – „obchod a marketing není součástí plánů a je z důvodů výrobních priorit často odkládán“

Co na to říkáte?

To by asi klient nebyl rád a organizaci by dříve nebo později zanikla. Ano klient platí a zakázky nás živí. Ale aby klient platil a zakázky byla zajištěna nelze to zajistit bez motoru, který tu zakázku ke klientovi „doveze“. A tím „motorem“ je přeci „majetek“. Když se chci starat o klienta a zakázky, musím se starat i o ten motor. Tak to prostě je.

Čím více chyb dovolím, tím více motor nepojede. Čím více motor nepojede tím později (a nebo vůbec) splním přání klientů.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.