případová studie SW KLID, výroba

případová studie SW KLID

Název projektu: Implementace softwaru SW KLID

Lokalita: Česká republika

Zúčastněné subjekty:
Projektu se zúčastnila významná výrobní firma.

Stručné shrnutí:
Provedení vyhledání a kontrola procesů výrobních a administrativních budov se zaměřením na údržbu, úklid, zákonné požadavky a bezpečnost (BOZP a PO, hygiena apod). Implementace softwaru SW Klid včetně školení zaměstnanců.

Popis výchozího stavu:
Firma disponovala schopnými odpovědnými zaměstnanci s velkou znalostí jednotlivých procesů, současně, ale neexistoval jednotný systém a kontrola provádění jednotlivých procesů. Dokumentace byla rozmístěna na více pracovištích. Prudký rozvoj areálu způsobil chaos ve stavební dokumentaci a provádění zákonných a servisních úkonů.

Očekávané cíle (přínosy):
Zajistit provádění jak zákonných tak provizích a servisních procesů v požadovaném termínu. Po vyhodnocení jednotlivých činností provést jejich optimalizaci a tím snížení nákladů.

Rizika projektu:
Neochota zainteresovaných zaměstnanců aktivně participovat na projektu.
Časové možnosti zaměstnanců při zajištění běžného pracovního procesu a zároveň účasti na programu ve stádiu implementace.

Popis objektu (stručný):
Velký areál s několika výrobními budovami se složitým stavebním dispozičním řešením vzhledem k historii a specifické výrobě a dvěma administrativními budovami a restaurací.

Milníky a stručný popis realizace projektu:

Zahájení projektu: 9/2016
Kontrola procesů v terénu: 5 dní
Kontrola dokumentace: 7 dní
Školení zaměstnanců: 3 dny

Implementace do softwaru: 7 dní

Časové faktory a délka realizace projektu:
Projekt se realizoval cca 3 měsíce vzhledem k možnostem uvolnění zaměstnanců z běžného pracovního procesu.

Použité lidské zdroje (projektový tým):

Za EASY FM 1 osoba
Za klient 5 osob

Popis výsledného stavu:
Byla provedena kontrola jednotlivých zákonných a servisních procesů na objektech klienta a dohledána relevantní dokumentace.
Zjištěny neprovedené procesy (např. revize el. spotřebičů, revize zdvihacích zařízení, revize některých plynových spotřebičů apod. nebo nepodchycené procesy vzniklé novou výstavbou např. revize elektro rozvodů části starších budov, pravidelný servis nových výrobních zařízení) Provedena prvotní implementace procesů do softweru a nastavení lhůt včetně odpovědností, kontaktů a nastavení avizování.

Dosažené efekty:
Klienti získali představu o svých procesech vykonávaných v rámci facility služeb. Tyto výsledky mohou použít při nápravě neprovedených procesů a organizaci provádění následných servisních a zákonných procesů včetně přípravy investičních a provozních plánů v příštích letech. Klienti získali jistotu připomenutí provádění těchto procesů a možnost jejich optimalizace.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.