Novinky ze SW KLID – sdílení areálů

Dovolujeme si Vám tímto informovat o možnosti využití novinky v SW KLID. Tato novinka nově umožňuje lépe pracovat s oprávněními uživatelů nad jednotlivými areály a majetkem ve Vaší evidenci.

 

Hlavní administrátor účtu má nyní možnost přidělit ostatním uživatelům oprávnění na jednotlivé areály a objekty. Následovně tyto uživatelé vidí pouze obsah přidělený těmto areálům a objektům.


Obsahem jsou myšleny veškeré objekty, patra, místnosti, prvky a subprvky náležící danému areálu nebo v případě budov tomu jsou patra, místnosti, prvky a subprvky. Toto platí i pro moduly Úklid, Údržba a Harmonogram.
Tzn. po přihlášení uživatelé uvidí jen adekvátní údržby a úklidy, které jsou vázané na prvky z Evidence, ke kterým obdrželi oprávnění.


Příklad: Administrátor vytvoří areál výrobní hala a areál sklad. Poté na výrobní halu přidělí uživatele Jaromíra Nováka a na areál sklad uživatelku Kristýnu Novotnou. Jaromír Novák po přihlášení vidí pouze v Evidenci výrobní halu a všechny úklidy a údržby vztahující se k této výrobní hale. V modulu Harmonogram taktéž vidí pouze plánované údržby, úklidy vztahující se k jemu přidělenému areálu. Toto pravidlo platí rovněž u upozornění na nedokončené procesy. Stejné principy fungují u uživatelky Kristýny Novotné, systém SW KLID jí umožní vidět jen činnosti spojené s areálem sklad.


Toto pravidlo neplatí pro modul Kalkulace. Avšak v případě potřeby má administrátor možnost v nastavení oprávnění vypnout tento modul u jednotlivých uživatelů.


Nastavení sdílení lze prostřednictvím ikony “viz. obrázek níže“ zobrazené u jednotlivých Vámi vytvořených areálů a budov. Kliknutí na ikonu se Vám otevře pop-okno, kde máte možnost vybrat z existujících uživatelů a přiřadit právo na daný objekt. Zároveň v tomto okně je k dispozici seznam uživatelů, kteří mají již oprávnění k danému areálu/objektu. Zde je možnost taktéž toto oprávnění zpětně odebírat.
SdileniArealu


Pár poznámek na závěr:
  • administrátorovi účtu se zobrazuje celá evidence a všechny úklidy a údržby
  • již existující data v systému se zobrazují všem, dokud administrátor nenastaví oprávnění jinak
  • práva na areál – uživateli se zobrazuje areál a všechny struktury níže
  • práva na objekt – uživatel se zobrazuje název areálu v kterém je objekt, ale nezobrazují se mu ostatní objekty v daném areálu
Pevně věříme, že tato nová funkcionalita “Oprávnění sdílení areálů/objektů” Vám umožní ještě efektivněji pracovat se systémem SW KLID a v samém důsledku ještě lépe spravovat Váš majetek.

 

V případě potřeby nastavení či dalšího dovysvětlení nás neváhejte kontaktovat skrze interním helpdesku po příhlášení do SW KLID na https://www.swklid.cz/help-desk/ . Budeme taktéž vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu či připomínku.
Můj šálek kávy je provoz SW KLID, jeho vývoj a bezproblémový chod.