Je to tady…. POVEZ II je venku.

POVEZ II umožňuje vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

  1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců /ne DPP a ne DPCČ) nebo potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných
  2. mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
  3. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců

Kdo se může účastnit projektu:

  1. zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty
  2. OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
  3. nestátní neziskové organizace.

V případě využití režimu podpory „de minimis“ je u příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity nastavena 15% spoluúčast žadatele a tedy je hrazeno 85%nákladů na vzdělávání. Zároveň je hrazen mzdový příspěvek zaměstnance, který se účastní vzdělávání a to až do výše hodinové mzdy 176,00 Kč.

Bližší informace https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.