Je měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu do zaměstnání zásahem do osobních práv?

Je měření tělesné teploty zaměstnanců přI vstupu do zaměstnání zásahem do osobních práv?

S vazbou na aktuální situaci a náš nový modul pro https://easyfm.cz/moduly/mereni-teploty/ jsme se také museli podívat na téma ochrany osobních údajů zaměstnanců.

Dle vyjádření ÚOOÚ ze dne 12.5.2020 jde o osobní údaj zaměstnance jen případě, že je údaj o teplotě uchováván a dále se s ním „pracuje“. Nicméně tělesná teplota není biometrický údaj, jako např. otisk prstu na základě kterého by šlo jednoznačně identifikovat osobu.

Ve smyslu #GDPR lze měření s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat za oprávněný zájem zaměstnavatele, na základě kterého může zaměstnavatel se zaměstnancem v případě zvýšené teploty učinit další opatření a dohodnout případný pracovní režim #homeoffice.

Ještě je nutné rozlišit měření teploty v době nouzového stavu a mimo nouzový stav. Dle vyjádření ÚOOÚ by po skončení nouzového stavu nemělo měření pokračovat. Měření teploty je dle stanoviska ÚOOÚ z jara zásahem do osobní integrity. Otázkou ale je, zda to tak bude i nadále a zda toto stanovisko dává dlouhodobě smysl. Otázkou také je jaké stanoviska v této oblasti budou mít orgány jako MPSV, MZ a nebo třeba Státní úřad inspekce práce. Dokonce z vyjádření Státního úřadu inspekce práce ze září tohoto roku plyne, že jim není známo, že by bylo jiným orgánem vydáno stanovisko či doporučení v oblasti MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY ZAMĚSTNANCŮ.

Tato oblast je tedy řekněme v plenkách a jasno asi ještě dlouho nebude. Každopádně z pohledu našeho systému MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY PŘI VSTUPU NA PRACOVIŠTĚ jsme připraveni na obě možnosti a umíme nastavit měřící zařízení v obou režimech.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.