Jaké všechny procesy a interní dokumenty oblast facility zahrnuje?

V návazností na předchozí článek na téma „Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu“ otvírám tímto článkem další téma a tím je:

Jaká je vlastně ta oblast facility managementu?

Jaké všechny procesy a navazující interní dokumenty oblast FM zahrnuje?

Jsou to například procesy:

 • management budov
 • správa majetku
 • úklidové služby
 • autoprovoz
 • informační a komunikační technologie
 • správa infrastruktury organizace
 • řízení pracovního prostředí organizace
 • životní prostředí
 • bezpečnost
 • BOZP
 • požární ochrana
 • správa výrobních a ostatních technologií
 • stravovac? provozy
 • správa mechanizace
 • metrologie
 • energetika
 • a další a další

Co vlastně Facility management zahrnuje pod sebe? Jak říká klasik „Čert, aby se v tom vyznal“.

Myslím, že aktuálně asi ani není důležité zodpovědět si tuto otázku. Důležité je znát procesy, které se ve vaší organizaci reálně vyskytují. Tyto procesy popsat, definovat jednoznačnou odpovědnost, nastavit kontrolní mechanismy a následně monitorovat jejich plnění. A zda se zařadí do oblasti facility nebo třeba správy majetku už není zas tak důležité.

A tak příkladem zase otevřeme další podoblast možného FACILITY a tím jsou netradiční FM procesy – Informační a komunikační technologie.

Přikládáme vzorový seznam interní dokumentace pro tuto oblast:

Směrnice – Řízení SW, HW a dat v elektronické podobě
Směrnice – Systém řízení bezpečnosti informací
Směrnice – Politika informační bezpečnosti
Směrnice – Metodika analýzy rizik a řízení incidentů
Směrnice – Plán obnovy informačního systému
Směrnice – Řízení kontinuity procesů
Směrnice – Prohlášeni o aplikovatelnosti – bezpečnostní požadavky
Směrnice – Bezpečnostní politika hesel


Máte ve vaší organizaci podchycené procesy informačních a komunikačních technologií?

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.