Analýza a nastavení systému správy majetku

„Poznat minulost znamená znát přítomnost a předvídat budoucnost“
 
Klientovi je prezentována nabídka našich služeb a po vzájemné dohodě je specifikován rozsah požadovaných oblastí pro analýzu, pomocí které lze efektivně ověřit zajištění jednotlivých procesů správy majetku a  zabezpečení back office a to s ohledem na minimalizaci nákladů a úsporu času.

 • Analýza klíčových systémů a řízení správy majetku je součástí vzdělávacích programů.
  Zaměření analýzy:

  správa majetku (zajištění technického a energetického provozu budov)
  pasportizace konstrukčních celků majetku
  archivace, skartace, digitalizace dokumentů správy majetku
  bezpečnost práce, požární ochrana, životní prostředí
  komplexní pojištění v oblasti správy majetku
  optimalizace režijních nákladů v podpůrných procesech
  systémy managementu – ISO
  energetický management
  efektivita využití informačních technologií
  a mnoho dalšího…