Náš příběh

Dovolte mi, abych Vás provedl timto příběhem o nás a o naší společnosti. Jmenuji se Ondřej.

  • Jak jsme se poznali

Jako první co lze o nás napsat je to, že naše společnost je založená na mnohaletém přátelství a s tím je i spojena vzájemná důvěra. Již na základní škole jsem poznal Martina , stali se z nás nerozluční přátelé a naše přátelství trvá dodnes. Následně v roce 1995 se na další škole setkávám s Marcelem a i tentokrát tomu nebylo jinak, od první chvíle jsme v symbióze a rozumíme si. Jelikož všichni jsme sportovci, tak zakládáme fotbalový tým, který společnými silami vedeme navzdory našim eventuálním zraněním.

Propojení našich osobních a podnikatelských životů nás lákalo natolik, že v roce 2008 s Martinem a Marcelem zakládáme náš první společný podnikatelský záměr a sice firmu ANAKA. Tato firma je primárně zaměřena na dodávání náplní do tiskáren a úspěšně se stabilizovala na trhu, což trvá doposud.

V roce 2011 jsme začali ladit myšlenky nového projektu pro správu majetku a podpory back office společností a vše vyústilo v roce 2013 v založení naší firmy EASY FM.

  • Proč jsme založili naši firmu

Pracoval jsem pro desítky malých a středních firem o pár zaměstnancích až pro organizace o tisících pracovnících. Za tuto dobu jsem poznal mnoho způsobů řízení firem, mnoho systémů a pravidel, která používali. Sledoval jsem lidi, kteří s těmito systémy pracují a co jim to přináší. Viděl jsem, slyšel jsem a především jsem cítil mnoho trápení, opakování stejných chyb, problémů a úskalí, které vedoucí pracovníci denně řešili a často se tak díky tomu ocitali v začarovaném kruhu.

V hlavě sem si proto před lety začal pokládat jednoduchou a velmi důležitou otázku:

Jak zjednodušit a přitom zefektivnit systém řízení a jak těmto vedoucím pracovníkům pomoci ? V tu dobu se začala rodit myšlenka jednoduchého systému pro správu majetku a zabezpečení určitých činností back office společnosti.

Zjistil jsem jednu důležitou a podstatnou skutečnost. Mnoho majitelů firem a osob ve vedení malých a středních společností nedělá ve svém pracovním čase to, co je nejdůležitější pro zajištění prosperity a růstu.

Místo toho, aby svou veškerou pozornost ve svém pracovním čase zaměřili na tyto nejdůležitější činnosti , tak obrovské množství času věnují činnostem, které s chodem firmy souvisí, musí být zajištěny, ale rozvoj společnosti nezajistí. Většina řídících pracovníků ve firmách plýtvá svým drahocenným časem při činnostech, která jsou nutná pro chod firmy, ale nerozhodují zda firma je úspěšná na trhu anebo za pár let zkrachuje .

Mnohdy tyto činnosti, často administrativní povahy, zatěžují natolik, že musí trávit ve svých firmách hodiny a hodiny navíc, noci i víkendy a podstatnou část svého volného času. Tento volný čas by mohli věnovat svým rodinám, odpočinku, koníčkům a osobnímu životu, jenže nemohou!

Hledal jsem tedy cestu, jak těmto podnikatelům a manažerům pomoci a do jejich života přinést trochu KLIDU a vybral jsem si nakonec oblast SPRÁVY MAJETKU a ostatních podpůrných činností, které existenci firem doprovázejí. Této oblasti, se říká Facility management a je nedílnou součástí každého podnikatelského záměru, každé firmy a organizace.

  • Jaké jsou mé osobní důvody pro založení firmy?

Pomáhat podnikatelům zjednodušit si život mi dává smysl. Pracovat společně s lidmi, které mám rád, věnovat se tomu, co dává smysl a především pomáhám lidem získat více KLIDU, času, energie a tvořivou mysl na to, co je opravdu důležité v životě firmy je hlavním důvodem, proč jdu touto cestou.

  • Proč správa majetku?

V případě, že společnosti vlastní spoustu majetku - nemovitostí, strojů, zařízení a technologií, tak je správa tohoto majetku nákladnější, náročnější a z toho vyplývá velké množství povinností a úkolů, které s údržbou tohoto majetku souvisí. Čím více je tohoto majetku, tím více je také legislativních povinností, které padají na hlavu vedení společnosti. Správa majetku obsahuje mnoho problémových oblastí a rizik a to speciálně v oblastech, týkajících se státního odborného dozoru. Nedostatky v této oblasti mohou mít velice závažné důsledky. V mnoha případech mohou nedostatky v této oblasti způsobit například neproplacení pojistných odpovědností nebo vysoké pokuty (až do výše 2 milionů Kč). V konečném důsledku mohou nedostatky vyvolat trestně právní zodpovědnost majitelů firem za špatné vedení a vážně ohrozit vlastní existenci těchto společnosti.

Čím více je povinností, tím více je třeba dbát na kvalitní řízení tj. na SYSTÉM. Vzrůstá proto potřeba nasazení vhodných nástrojů pro podporu manažerské práce poskytujících aktuální, přesný a jednotný pohled na veškeré činnosti související se správou majetku.

Proto jsme si tuto oblast vybrali. Spojujeme a uplatňujeme v naší práci zkušenosti z desítek let v oblastech nastavovaní systémů řízení a vlastní správou majetku - facility managementem.